Vereniging

  • Bridge Club Nieuwkoop bestaat als vereniging ruim 45 jaar en telt ongeveer 100 leden. De vereniging is op 3 september 1971 opgericht.
  • De vereniging is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40448554

Om mee te kunnen spelen dient u lid te zijn van Bridge Club Nieuwkoop. U betaalt uw jaarlijkse contributie en bent daarmee automatisch lid van de Nederlandse Bridge Bond.


Het bestuur van de Bridge Club Nieuwkoop bestaat uit de volgende functionarissen:

Voorzitter:
Dhr. A. Thoma
Telefoon: 06 - 2035 97 54
E-mail: voorzitter@bcnieuwkoop.nl

Vicevoorzitter:
Mevr. B.J.M.M.C. van Veen
Telefoon: 06 - 2003 72 48
E-mail: vicevoorzitter@bcnieuwkoop.nl

Penningmeester:
Dhr. H.A. Sweers
E-mail: penningmeester@bcnieuwkoop.nl

Secretaris:
Dhr. R.P.H.M. Juurlink
E-mail: secretariaat@bcnieuwkoop.nl

Voorzitter Technische Commissie:
Dhr. J.J. Falentijn
E-mail: tcvoorzitter@bcnieuwkoop.nl

 

De contactpersoon voor leden naar de vereniging 'Lief en Leed' inzake bekendmakingen overlijdensgevallen, ziektes, jubilea, verjaardagen etc.. is de vicevoorzitter.